Tijdens Prinsjesdag zijn de financiële plannen voor 2022 gepresenteerd. Welke van deze plannen hebben gevolgen voor huizenbezitters en voor verkopers en kopers? Dit moet je in ieder geval weten.

Verdere verlaging aftrek hypotheekrente

Mensen met een jaarinkomen hoger dan € 69.398 hebben vanaf 1 januari 2022 minder hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage van de hypotheekrente daalt namelijk van 43%, naar 40%.

Nationale Hypotheek garantie omhoog

Als je een hypotheek afsluit, dan kan dat in specifieke gevallen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een hypotheek met NHG verkleint voor kopers de financiële risico’s. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van € 325.000 naar € 355.000.

De NHG wordt verhoogd vanwege de enorme stijging van de huizenprijzen. De kosten om een NHG-hypotheek af te sluiten gaan iets omlaag: van 0,7% naar 0,6%.

Eigenwoningforfait daalt

Wie een eigen woning heeft, bouwt volgens de Belastingdienst vermogen op. Daarom moeten huiseigenaren bij hun belastingaangifte een bedrag bij het belastbare inkomen optellen. Dit is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait daalt in 2022 van 0,50% naar 0,45% voor woningen tot € 1.110.000. Hierdoor kan je meer hypotheekrente van de belasting aftrekken.

Private lease auto krijgt meer invloed op hoogte maximale hypotheek

Als je een private lease auto bezit, dan telt dat mee voor het maximale hypotheekbedrag dat je aan kunt vragen. Nu wordt 65% van het contractbedrag gezien als schuld. Vanaf april 2022 wordt het complete bedrag gezien als schuld en vastgelegd bij het BKR.

Start nationaal isolatieprogramma

Het kabinet start een nationaal isolatieprogramma. Hiervoor wordt een bedrag vrijgemaakt van 514 miljoen euro voor het isoleren van koopwoningen en huurhuizen. Het Rijk wil er met dit bedrag voor zorgen dat 20% meer koop- en huurwoningen beter worden geïsoleerd.

Subsidie aanschaf hybride warmtepomp

Naast het Nationale isolatieprogramma is er 288 miljoen euro gereserveerd voor subsidie van hybride warmtepompen. Huiseigenaren kunnen een tegemoetkoming van € 1.000 tot € 2.100 aanvragen voor de aanschaf van zo’n hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp is een verwarmingssysteem dat zowel via elektriciteit als gas warmte kan genereren.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen

Bekijk ons volledige aanbod